Spring over hovedmenu

Video

Fra denne side er det muligt at afspille nedenstående videoer om udvalgte love og regler vedrørende arbejdsmiljø i Grønland.

Se den samlede oversigt over love og bekendtgørelser vedrørende Arbejdsmiljø i Grønland

Videoerne er udvalgte afsnit fra Arbejdsmiljørådets DVD ”Det grønlandske arbejdsmiljøråd informerer” som blev publiceret i 2009 – en DVD man kan anmode at få udleveret en kopi af ved at kontakte Arbejdstilsynet:
tlf. 342590
at@at.gl

Video

 • Arbejdsmiljøloven - 10 min. 54 sek.
 • Sikkerhed og sundhed – 12 min. 29 sek.
 • Hvileperiode – 9 min. 6 sek.
 • Bygherrens pligter – 5 min. 28 sek.
 • Indretning af byggepladser – 6 min. 25 sek.
 • Unges arbejde – 8 min. 4 sek.
 • Hvem gør hvad? – 8 min. 22 sek.
 • Arbejdspladsvurdering – 7 min. 9 sek.

TV-spots

 • Til arbejdsgivere
 • Til arbejdsledere
 • Til ansatte
 • Til forældre
 • Til unge