Spring over hovedmenu

Forskning

I efteråret 2016 begynder arbejdsmediciner Kurt Rasmussen på et forskningsprojekt, der skal sætte fokus på arbejdsskader og arbejdsmiljø indenfor fiskeindustrien i Grønland.

”Der er stort set ikke foretaget arbejdsmedicinsk forskning i Grønland, og der mangler i den grad viden om arbejdsmiljøet i den grønlandske fiskeindustri og fiskeri. I arbejdsskadestatistikkerne optræder der meget få arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker fra de to erhverv. De bliver formentlig langt fra anmeldt svarende til det reelle omfang, og billedet af arbejdsmiljøet i fiskeindustrien er sandsynligvis skævvredet.”, siger Kurt Rasmussen

Og billedet af de underbelyste grønlandske forhold kan bekræftes af Chef for Arbejdstilsynet i Grønland, Kristina Nordby:
”Vores udfordring er, at vi ikke har nogen systematisk viden om arbejdsmiljøet her. Tallene for anmeldte arbejdsskader ser meget anderledes ud end de danske, men vi ved faktisk ikke hvorfor; her mangler vi en overordnet og anvendelig viden, der er specifik for Grønland.”

Forebyggelse kan sikre arbejdspladser

Fiskeindustrien er et af de væsentligste erhverv i fremstillingssektoren i Grønland, og projektleder Kurt Rasmussen håber, at forskningsprojektet kan bidrage til at bedre arbejdernes forhold og fremme deres tilknytning til arbejdsmarkedet:

”Vi ønsker at belyse, hvor der skal sættes ind for at forbedre forholdene og fastholde arbejdskraften. Det gør vi bl.a. ved at vurdere, hvor udsatte fiskeriarbejderne er for hud- og allergisygdomme, bevægeapparatslidelser og arbejdsulykker. Det kan få stor betydning for det grønlandske samfund, hvis virksomhederne formår at ændre på uhensigtsmæssige forhold og dermed fastholde medarbejderne,” mener Kurt Rasmussen.

Penge fra Arbejdsmiljørådet

Projektet er delvist finansieret af det grønlandske Arbejdsmiljøråd, som i december 2015 uddelte årets arbejdsmiljøpris på til forskning indenfor arbejdsmiljøet i fiskeindustrien. Med prisen følger 100.000 kr. som starthjælp til forskningsprojektet. Derudover har lokale grønlandske fonde og virksomheder givet støtte til dele af projektet, og de to største grønlandske virksomheder (Royal Greenland og Polar Seafood Greenland) stiller over 600 medarbejdere til rådighed i arbejdstiden, så projektgruppens arbejdsmedicinere kan undersøge deres arbejdsforhold og helbredsstatus. Det betyder, at forskergruppen kan få en meget høj deltagelsesprocent og mere præcise resultater.

Fakta om forskningsprojektet

Projektgruppen omfatter: arbejdsmedicinere fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg hospital. Herudover bliver der et tæt samarbejde med Grønlands erhvervsliv, fagforeninger og sundhedsvæsen. Forskningsprojektets tidsramme er juli 2016 – december 2017