Spring over hovedmenu

Nyheder

Nyheder fra Arbejdsmiljørådet i Grønland.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte Arbejdsmiljørådet i Grønland i forbindelse med et møde i Arbejdsmiljørådet d. 31. august 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte Arbejdsmiljørådet i Grønland i forbindelse med et møde i Arbejdsmiljørådet d. 31. august 2023.

  1. Elna Heilmann, Forkvinde IMAK
  2. Lene Knüppel, Næstformand i ASG
  3. Karsten Lyberth-Klausen, Sekretariatschef Grønlands Erhverv
  4. Ane Halsboe-Jørgensen Beskæftigelsesminister i Danmark
  5. Mati Frederiksen fra Formand for Arbejdsmiljørådet, Kontorchef for Den Centrale Bygningsmyndighed
  6. Flemming Enequist, AC-Fuldmægtig, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked Indenrigsanliggender  
  7. Casper Kronow, Kredschef AT Grønland, sekretariat for Arbejdsmiljørådet
  8. Peter Mølgaard, Hovedbestyrelsesmedlem og formand for SIK Ungdom
  9. Julie Andrea Jeremiassen, tilsynsførende AT Grønland, sekretariat for Arbejdsmiljørådet

LAB23 – Deltagelse i Arbejdsmiljøkonference i Nyborg – 11.-13. oktober 2023

Ny inspiration og nye ideer til arbejdsmiljøarbejdet

På vegne af Arbejdsmiljørådet i Grønland deltog Lene Knüppel og Jacob Abelsen på årets Arbejdsmiljøkonference i Nyborg.

Det var et meget stort arrangement, der strakte sig over 3 dage med over 40 forskellige workshops og oplæg. Der var deltagere fra hele Danmark, en enkelt større grønlandsk virksomhed, Namminersorlutik Oqartussat og Arbejdsmiljørådet i Grønland.

Arbejdsmiljøkonferencen blev indledt af beskæftigelsesminister Ane-Halsboe-Jørgensen på video.

Der var utroligt mange spændende oplæg og workshop med meget kompetente foredragsholdere.

Man skelner mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og i dag fylder den psykiske arbejdsmiljø langt mere end tidligere.

Dette var også tydeligt i de forskellige workshops og oplæg, hvor oplæg om et sundt psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, psykologisk tryghed, principper for medledelse, forebyggelse af stress mv. fyldte en del.

Der var også et meget interessant tema; ”Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer?” af Ann-Christina Matzen Andreasen, JAC, Gentofte Kommune og Bo Vestergaard, Fair Proces.

Her var der fokus på nytænkning om ledelsesstil og langt større medarbejderinvolvering.

Et andet interessant oplæg handlede om ledelse af de unge generationer ved Alexandra Kreutwald, hvor vi kom til at tale om rekruttering og fastholdelse af yngre medarbejdere.

Vores deltagelse gav også mulighed for at skabe kontakter og for erfaringsudveksling på arbejdsmiljøområdet.

Vi kan varmt anbefale konferencen og håber på, at flere arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet får mulighed for at deltage i næste års arbejdsmiljøkonference.

Og hvem ved, måske kunne vi selv afholde en landsdækkende arbejdsmiljøkonference i Grønland på et tidspunkt?

Fra stress til trivsel

Stress rammer individuelt. Men skal løses i fællesskab.

Stress kan håndteres, inden den bliver skadelig. Men det kræver en åben dialog på arbejdspladsen, hvor man tager hånd om stressen i fællesskab. Det er budskabet på en ny hjemmeside, som Arbejdsmiljørådet i Grønland og Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark lancerer sammen.

Hvis du er interesseret i at få ny viden om stress på arbejdspladserne, så besøg den nye hjemmeside
www.ilorraallak.gl

Den nye hjemmeside indeholder tekster om stress og trivsel, der er oversat til grønlandsk. Teksterne stammer fra hjemmesiden frastresstiltrivsel.dk, som Videncenter for Arbejdsmiljø udgav i 2007. Indholdet henvender sig til offentligt ansatte, både medarbejdere og ledere, men alle arbejdspladser kan få glæde af frastresstiltrivsel.dk

Nye DVD'er vedrørende arbejdsmiljø i Grønland

Arbejdsmiljørådet har fået udarbejdet to DVD’er som omhandler Arbejdsmiljø. DVD’en ”Det grønlandske arbejdsmiljø informerer” indeholder en række TV udsendelser vedr. arbejdsmiljøloven. Den anden DVD ”Sikkerhedskassen” er lavet til undervisningsbrug i arbejdsmiljø, og omhandler arbejdsmiljøforhold på forskellige arbejdspladser. Begge DVD’er kan lånes ved at kontakte Arbejdstilsynet på telefon 34 25 90 eller på e-mail
at@at.gl

I december 2015 gav Arbejdsmiljørådet 100.000 kroner til et nyt forskningsprojekt i fiskeindutstrien

Læs mere her

Årets arbejdsmiljøpris 2015

Prisen går i år til speciallæge i arbejdsmedicin, Kurt Rasmussen, for sin forestående forskning i arbejdsskader indenfor fiske- og fiskeriindustrien.
(1 januar 2015)

Årsberetning 2012

Det grønlandske Arbejdsmiljøråds formål er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø
(11 juni 2014)

Pressemeddelelse: Styrket arbejdsmiljøarbejde i Grønland

Større bøder, ændring af arbejdsgiveres og ansattes ansvar og en ny koordinatoruddannelse på bygge- og anlægsområdet bidrager til at styrke arbejdsmiljøarbejdet i Grønland. Det siger formanden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd, Ivalo Egede, om de nye arbejdsmiljøregler, der træder i kraft den 1. januar 2013
(4 januar 2013)

Vinderen af Årets Arbejdsmiljøpris 2012 er fundet

Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd udstedte i sin tid konkurrencen ”Årets Arbejdsmiljøpris 2012” for at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø, da et godt arbejdsmiljø har mange positive følger for både ansatte, virksomheden og samfundet. I marts måned udløb fristen for at deltage, og Rådet har fundet en vinder blandt 8 arbejdspladser som deltog i konkurrencen
(10 april 2012)